Cabecera

Alguns consells de bona conducta per la sega de cereals:


Alguns consells de bona conducta per la sega de cereals:

Alguns consells de bona conducta per la sega de cereals:

- Evitar el sobreescalfament de les máquines o rodaments.
- Mantenir les màquines en bones condicions, netejar el col.lector d'escapament i altres punts de la màquina i on s'acumuli el boll i la palla. Revisar la sortida de gasos del tub d'escapament.
- Disposar d'extintors, motxilles d'aigua per si calgués una ràpida intervenció.
- Assegurar la discontinuïtat entre les zones recol.lectades i les que no.
- Disminuir l'activitat en dies d'onada de calor i amb humitats inferiors al 30%.
- Per qualsevol incidència avisar immediatament els bombers al telèfon 112.

Oferta
BUTLLETÍ


Si vol rebre les comunicacions que realitza periòdicament la nostra empresa introdueixi la seva adreça de correu electrònic.